VIZIJA

 

 

 Suvremena proizvodnja hrane uzrokuje visoku      

 emisiju stakleničkih plinova, veliku potrošnju

 pitke vode, devastaciju tla i krčenje šuma,

 smanjenje bioraznolikosti, te kao takva neće biti

 u mogućnosti osigurati dovoljne količine hrane

 za rastuću svjetsku populaciju bez izrazito 

 štetnog utjecaja na cijeli planet.

 

 Stoga aktivno stvaramo okruženje zdravije

 ishrane kućnih ljubimaca, riba i drugih životinja,

 smanjujući negativne utjecaje na klimatske

 promjene. 

 

 Sudjelujemo u osiguranju stabilnosti sustava

 proizvodnje hrane, te smanjenju štetnog

 utjecaja postojećih sustava ishrane životinja u

 uzgoju. 

 

 Primjenjujemo relevantna znanstvena

 postignuća i tehnologije u proizvodnji kako bi

 naši proizvodi bili napredniji, konkurentniji i što

 održiviji. 

 

 Podižemo vrijednost proizvoda naših kupaca,

 direktno kontribuirajući u jednom od glavnih

 ciljeva #EUGreenDeala - postizanju neovisnosti

 u  proizvodnji hrane i energije.